Inbound/Outbound Load Maximisation-projektet

Representanter från Odette träffar den 28:e april ECG (The Association of European Vehicle Logistics) som kan tänka sig att driva projektet med Odette som deltagare och ansvariga för framtagning av meddelanderekommendationer.