Inbjudan till OFTP2-kurs den 25 oktober 2018

Vi inbjuder härmed till en OFTP2-kurs som dels utgör en introduktion till Odette och olika filöverföringsprotokoll dels en fördjupning inom kommunikationsprotokollet OFTP2.

Kursen genomförs på svenska om enbart svenska deltagare är på plats, annars på engelska.

Kursen äger rum torsdag den 25 oktober 2018 i  Centralhuset Konferens (Central station), Göteborg. 

Sista registreringsdag är den 12 oktober.

Vi planerar ockå för att betalning kommer att ske med Swish. Vi återkommer med instruktioner om det.

Läs mer och ladda ner inbjudan under filer

Information in English
Welcome to learn more about OFTP2 for supply chain collaboration in the automotive industry. The course will give and introduction to the file transmission protocols but also go deeper into the communication tool OFTP2. The training course will be run in Swedish if there are only Swedish speaking participants, in English if there are non-Swedish speaking attendees.

Date and location: Centralhuset Konferens (Central station), Gothenburg on Thursday October 25, 2018​

Last registration day will be October 12.

We also plan payment by swish. We will return with instructions.

Read more and download the invitation under files.