GTL-implementering


Faurecia testar den nya godsflaggan, Nissan planerar att implementera i USA och VW rullar ut. Volvo Cars planerar för utrullning i USA till hösten samtidigt som de gör en plan för Europa-implementeringen. Scania har genomfört en förstudie som nu har slutförts. Presentation av resultatet sker på workshopen den 21:e maj. Även AB Volvo gör implementeringsplaner.