FAI

Odette FAI, är ett verktyg som mäter prognoskvalitet i enlighet med Odettes rekommendationer. Verktyget har utvecklats av NAF Odette Sweden och finansierats av Tillväxtverket. Den fortsatta utvecklingen drivs med finansieringsstöd från FFI.

Projektet leds av Chalmers och Meridion. Odette och såväl Volvo Cars, Scania och AB Volvo deltar i projektet tillsammans med ett antal av svenska leverantörer. Projektet har börjat arbeta med arbetspaket 3, som handlar om analys av orsak och verkan avseende det data som samlats in i arbetspaket 1 och 2. Nästa projektmöte är planerat till den 20/6 och jag kommer att uppdatera er i nästa nyhetsbrev.

Vill ni ha ytterligare insikt i projektet så kontakta johan.bystedt@meridion.se eller se till att delta på presentationen av det exjobb som just nu analyserar leveransplaneinformationen mellan Volvo Tuve & AC Floby.

Projektet innehåller 6 arbetspaket bestående av: 1) Enkätstudier, 2) Leveransplananalys, 3) Fallstudier av orsaker och konsekvens 4) Lösningsmodeller 5) Implementering samt 6) Resultatspridning. Framtagning av arbetspaket 1 är redan i gång och hela projektet beräknas vara klart i början av 2021. Projektet är nu inne i fas 2 och nästa möte är den 20/6.