Empty Packaging projektet – meddelandespecifikation

Projektet träffades i Paris vecka 17 och diskuterade transportmeddelanden. Vi är nu ganska överens om både meddelandeinformation och vilka statuskoder som skall användas för de olika meddelanden. Specifikationerna uppdateras under maj och stäms av på nästa möte som äger rum den 9:e juni.