Digitalisering och Brexit

Den 21:e maj kommer vi att ha en workshop kring digitalisering. På workshoppen kommer vi även att presentera och diskutera några av de övriga pågående aktiviteterna inom Odette Sweden.  

Se program och här kan du anmäla dig direkt.