Council-möte i London

Council-mötet ägde rum i London den 10:e oktober och diskuterade bland annat Odette projekt för 2018. Council är en grupp människor från industrin som träffas och diskuterar projekt.