IT-Leverantörer

Det finns numera ett stort utbud av programvara för Odette. Programvaran kan vara uppbyggd på olika sätt. De viktigaste funktionerna är:

- Meddelandehantering 

- Syntaxkonvertering 
- Kommunikation
- Godsmärkning/Auto Id/RFID
- Uppföljning av prognosinformationskvalitet, ”Odette FAI, Forecast Accuracy Analyzer”, för mera information klicka här

Odette är sedan länge väl etablerat i en mängd sammanhang alltifrån att Odette används som en integrerad del i affärssystem till mera specialiserade produkter och tjänster.

Nedan finner Du en sammanställning över en del av utbudet:

Följande IT-företag är medlemmar i Odette Sweden:

Apper Systems AB

Edimaster OY

Encode Networks Svenska AB 

HCL Technologies Sweden AB

H&D Wireless AB

Meridion AB

PipeChain AB

Viaduct AB Eng

Viaduct AB  Sve