Medlemskap

Odette Sweden är en samarbetsplattform för den svenska fordonsindustrin avseende logistik, EDI, godsmärkning, leverantörsutvärdering, transport och mycket mer. Inom Odette Sweden samarbetar de svenska fordonstillverkarna, deras leverantörer, transportörer och logistikföretag, IT-företag med flera, för att hitta smarta, hållbara och standardiserade lösningar på en mängd områden i försörjningskedjan.

Odette Sweden är den svenska nationella organisationen som är en del av Odette International. Odette International i sin tur är en del av JAIF – Joint Automotive Industry Forum – där även USA och Japan är representerade.

Bli medlem och var med om att påverka och forma framtiden! Ta del av utbildningar och föredrag! Delta i projekt och arbetsgrupper, både i Sverige och internationellt! Ta del av våra applikationer! Klicka på länken Why Odette för att läsa mer om medlemskapet.

Why Odette

Offer for membership

Conditions for membership of NAF Odette Sweden

Company information for membership in NAF Odette Sweden
Membership registration form