MMOG/LE - Advanced training

Vi kommer att genomföra en MMOG-utbildning under senare delen av Q4 2021 i Göteborg men datum är ännu inte bestämt. Kursen planeras att bli mera detaljerad än tidigare och skall säkerställa att kontexten kring alla frågor är tydlig för deltagarna. Information kommer att skickas ut minst sex veckor före kurstillfället. Kursen kommer att spänna över 2-3 dagar.