EDI & other IT technology for supply chain collaboration in the automotive industry

Vi kommer den 10 november att genomföra den utbildning som fokuserar på EDI och Auto-ID men denna gång även titta grundläggande på de nyare teknologier som industrin utvärderar och i vissa fall redan implementerar. Vi har valt att döpa om utbildningen till: ”Digital supply chain collaboration in the automotive industry”. Vi kommer att titta på teknologier som: API, Blockchain, Cloud printing, nya packningsstrukturer, smartlabels m m.