Anteckningar från stämman den 30 juni 2017

Se mötesanteckningar under filer.