Versionshanteringsmöte 29:e augusti 2017

Se anteckningar och bilagor från mötet.