OFTP2

OFTP2 är beteckningen på den senaste versionen av Odette kommunikationsprotokoll. OFTP2 är anpassat till kommunikation över internet med funktioner för säkerhetshantering.

Filer

OFTP2 förklarande final.pdf