Odette 2018 Konferens

Datum för nästa Odette-konferens blir 12-13 november 2018 i Lille, Frankrike. Detaljarbetet med program, utställning, marknadsföring och organisation pågår för fullt och bl.a. så har en av huvudtalarna, Francesca Gamboni, SVP Supply Chain, Peugeot Group bekräftat att hon öppnar konferensen.

Läs mer om konferensen här.