Nu lanserar vi ”Odette FAI, Forecast Accuracy Analyzer

Här finns dokument på svenska och på engelska som beskriver mera vad det handlar om:

• Produktdatablad
• Beställningsformulär
• Villkor för användning och prislista
• Presentation från webinar den 12 september (svenska)

Kort uttryckt kan verktyget användas till följande. Både kundföretag och leverantörer kan mäta prognoskvalitet enligt Odettes rekommendation. Input till verktyget utgörs av data som hämtas från EDI-filer, dessa kan vara i vilket som helst förekommande EDI-format.

Verktyget levererar data för två ”KPI:er” (Key Performance Indicators) enligt Odettes definitioner:

• FAI – ett procenttal som anger grad av överensstämmelse mellan en prognos given vid en viss tidpunkt (oftast leverantörens beslutstidpunkt) och det senare verkliga utfallet

• WTS - mäter generell informationskvalitet i prognosinformation i ett givet sammanhang, från en viss kund, för specifik produkt /(grupp), etc – om prognosen generellt ligger över eller under verkligt utfall.
 

Filer

Conditions for use and pricing - Forecast Measurement Tool eng V03.pdf
Odette FAI Analyzer beställning och avtal V01.pdf
Webinar Odette FAI Analyser v3 final.pdf
Odette FAI Analyzer ordering and contract eng V02.pdf
Produktdatablad - Forecast Measurement Tool sv V03.pdf
Produktdatablad - Forecast Measurement Tool eng V04.pdf
Villkor och prislista - Forecast Measurement Tool sv V03.pdf