FAI

Odette FAI, är ett verktyg som mäter prognoskvalitet. Vi har nu med Chalmers och Meridions hjälp fått finansieringsstöd av FFI för vidareutveckling av verktyget. Syftet med projektet är att kunna dela leveransplaninformationen i fordonsindustrins försörjningskedjor med hjälp av avancerad dataanalys.


Projektet innehåller 6 arbetspaket bestående av: 1) Enkätstudier, 2) Leveransplananalys, 3) Fallstudier av orsaker och konsekvens 4) Lösningsmodeller 5) Implementering samt 6) Resultatspridning. Framtagning av arbetspaket 1 är redan i gång och hela projektet beräknas vara klart i början av 2021.