Medlemskap

Odette Sweden erbjuder medlemskap till alla aktörer inom bilindustrin (OEM, andra industriföretag, leverantörer, transport- och logistikföretag samt IT-företag.)  

Se villkor och frågeformulär (engelsk text)  för att kunna fylla i uppgifter för ansökan om medlemskap.

NAF – nätverk för affärsutveckling

Villkor för medlemskap i NAF Odette Sweden

Mall för registrering av medlemskap i NAF Odette Sweden