Odette stämma den 11 juni 2018- anteckningar och material

Filer

an180611 Odette stämma.pdf
an180611 Odette styrelse konstituerande styrelsemöte.pdf
Agenda - konstituerande möte vid bolagsstämma Odette Sweden 2018-06-11.pdf
Agenda - bolagsstämma Odette Sweden 2018.pdf