Anteckningar från stämman den 30 juni 2017

Se mötesanteckningar under filer.

Filer

an170630 Odette stämma.pdf
an170630 Odette styrelse konstituerande styrelsemöte.pdf