Grundkurs EDI - EDI for supply chain collaboration in the automotive industry den 3 okt


Vi inbjuder härmed till en EDI-kurs som dels utgör en introduktion till EDI/Odette dels en fördjupning inom själva meddelandehanteringen. Kursen bygger på en processbaserad struktur där både affärsmässiga behov och tekniska aspekter behandlas.

Detta belyses ur olika parters perspektiv, främst kunder och leverantörsföretag. Kursen genomförs på svenska om enbart svenska deltagare är på plats, annars på engelska.

Då det är en del praktiska övningar bör kursdeltagarna ha dator alternativt Ipad med sig.

Kursen äger rum torsdagen den 3 okt 2019 i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Se inbjudan under filer.

Anmäl dig här.

Information in English
Welcome to learn more about EDI for supply chain collaboration in the automotive industry. The training course we are offering builds on reviewing various business processes aligned to the information exchange structure being used between EDI parties in the automotive industry. The course will give both an introduction to EDI/Odette as well as a detailed description of the EDI messages. The training course will be run in Swedish if there are only Swedish speaking participants, in English if there are non-Swedish speaking attendees.

There are some practical exercises, the course participants should have a computer or Ipad with them.

Date and location: Näringslivets hus, Storgatan 19 in Stockholm, on October 3, 2019.

See the invitation under files.

Sign up here.

Filer

Invitation training course EDI for supply chain collaboration in the automotive industry 2019-10-03.pdf