Versionshanteringsmöte 29:e augusti 2017

Se anteckningar och bilagor från mötet.

Filer

an TC 2017-08-29.pdf
TC - Versionshantering 2017-08-29.pdf
Meddelandeversioner - lista.xlsx