OEM-marknadsplats torsdagen den 31:e maj, Göteborg