Implementering av Global DELFOR Message

Implementering av Global DELFOR Message 1.0: Odette Sweden Implementation Guidelines 1.0​

Odette Sweden har publicerat en egen specifikation för prognoser och leveransplaner, ”Odette Sweden Implementation Guidelines for Global Delivery Forecast MESSAGE (DELFOR)”. Specifikationen har utarbetats gemensamt av medlemsföretagen inom Odette Sweden och utgör en användarprofil av det globala meddelandet. Detta är det andra meddelandet i en serie som kommer att omfatta alla nyckelmeddelanden som faktura (delvis publicerat), DESADV och DELJIT.

Frågor ?
Har Du frågor, var vänlig kontakta Michael Bogren, Odette Sweden, 
e-mail michael.bogren@odette.se

The Global DELFOR Sweden project started as a joint effort within Odette Sweden to create a common subset of the message for usage among the members of Odette Sweden.  

The results are common implementation one own guidelines for delivery forecast messages based on the Global DELFOR message, Global DELFOR 1.0 Sweden 1.0. This message is one message in a family of messages in a new version based on global messages. Other messages to come are INVOIC (partly published), DESADV and DELJIT

Questions ?
For questions, please contact Michael Bogren, Odette Sweden,
e-mail michael.bogren@odette.se

Filer

Global DELFOR 1.0 Sweden 1.0.pdf