WebChecker

Validering av testfiler - WebChecker
 

Följande meddelandeprofiler ingår i WebChecker:

  • Global Invoice Sweden AP, Global Invoice Message 2.0 (Odette Sweden Implementation Guidelines for AP (Automotive products/Direct   material)
  • SMSI (Swedish Multi Sector Invoice) Allmän faktura/NAP (Kallas SMSI General i tjänsten)
  • SMSI (Swedish Multi Sector Invoice) Transportfaktura
  • Global Despatch Advice Sweden

 För att validera testfiler gå vidare till nedanstående länk, men läs först informationen nedan

Avvikelse
Vänligen observera följande om ALI: Information om ursprungsland är R gentemot Scania men D gentemot AB Volvo, se AB Volvo specifikation för detaljer. I WebChecker hanteras denna information som D.

Servicesegment
Syftet med valideringsfunktionen är att kontrollera affärsinnehåll, ej servicesegment. Om servicesegment ingår i testfilen är risken stor att det blir ett felmeddelande på detta, enklast är därför att utesluta servicesegment.

Länk till WebChecker
https://portal.gefeg.com/Odette-Sweden.htm

Inloggningsuppgifter:

Id:                global
Password:   _Xu2Yo009EwnvD

Väl inne i tjänsten får Du information om hur Du går vidare. (Om första gången måste Du registrera Dig)


 

Validation of test files –WebChecker

 The following message profiles are part of the WebChecker service:

  • Global Invoice Sweden AP, Global Invoice Message 2.0 (Odette Sweden Implementation Guidelines for AP (Automotive products/Direct material)
  • SMSI (Swedish Multi Sector Invoice) General (NAP)
  • SMSI (Swedish Multi Sector Invoice) Freight
  • Global Despatch Advice Sweden

To validate test files please proceed to the link below, but we suggest you read the instruction below first:

One difference
Please observe that requirements on information about Country of origin in ALI differs.
This information is required by Scania but is considered as dependant information by AB Volvo. For details see the AB Volvo specification.In the WebChecker this information is handled as dependant.

Service segments
The validation function is primarily intended for the control of business content rather than service segments. If you are testing files containing service segments this might result in an error message. You avoid this by not adding service segments into your test file.

Link to WebChecker
https://portal.gefeg.com/Odette-Sweden.htm

Log in details:

Id:                global
Password:   _Xu2Yo009EwnvD

Once inside the service you will find more information about how to proceed. (If visiting for the first time you need to register)