Global Invoice Sweden AP

Implementering av Global Invoice: Global Invoice Message 2.0: Odette Sweden Implementation Guidelines for AP (Automotive products/Direct material)

”Odette Sweden Implementation Guidelines for AP (Automotive Products / Direct Material)” har utarbetats gemensamt av medlemsföretagen inom Odette Sweden och utgör en användarprofil av Global Invoice V2.

Användbar information
Du laddar ner ”Odette Sweden Implementation Guidelines for AP” genom att klicka här (pdf - 5,7 MB).

Uppdatering
Senaste uppdatering genomfördes i juli 2005. Du ladder ner en bakgrundsbeskrivning från Odette Sweden i form av en presentation här.

Vilka IT-företag stöder den nya specifikationen?
En sammanställning av IT-företagens stöd för implementering av Global Invoice finner Du här.

Fakturadirektivet
Ladda ner fakturadirektivet genom att klicka här .

Kodlista i Global Invoice V2 för momsundantag
Denna list finns i vår specifikation men endast på engelska. Du kan ladda ner en översättning till svenska av listan här .

Flera av Odette Swedens medlemsföretag har nu implementerat denna gemensamt överenskomna specifikation globalt i relation till sina respektive leverantörer.

AB Volvo ändrar koder för köpande bolag
I samband med införandet av Global Invoice harmoniserade AB Volvo användningen av koder för köpande bolag, för mera information klicka här.

Validering av testfiler - WebChecker
Länk till en valideringsfunktion för testfiler enligt ”Odette Sweden Implementation Guidelines for AP”, finner Du här.

Frågor ?
Har Du frågor, var vänlig kontakta Michael Bogren, Odette Sweden,
e-mail: michael.bogren@odette.se

 

 

Global Invoice Implementation: Global Invoice Message 2.0: Odette Sweden Implementation Guidelines for AP (Automotive products/Direct material)

The Global Invoice Sweden project started as a joint effort within Odette Sweden to adapt to the new European legislation on invoicing and VAT. The results are common implementation guidelines for AP (Automotive products/Direct material) based on Global Invoice Message 2.0 these are published in this document.

Our guidelines are based on the Global Invoice Message 2.0 that was developed by AIAG, JAMA-JAPIA, and Odette to elaborate a harmonised electronic invoicing message as a common standard for global use in the automotive industry.
 

Global Invoice Implementation: Global Invoice Message 2.0: Odette Sweden Implementation Guidelines for AP (Automotive products/Direct material).

Our guidelines are based on the Global Invoice Message 2.0 that was developed by AIAG, JAMA-JAPIA, and Odette to elaborate a harmonised electronic invoicing message as a common standard for global use in the automotive industry.

Useful information
You could download ”Odette Sweden Implementation Guidelines for AP”here (PDF - 5,7 MB).

Update of the specification
The latest update was published by us in July 2005.

Software support for the new specification
A list of software companies support for implementation of Global Invoice can you find here.

The EU Directive
Download the EU Directive by clicking here .

Several member companies within Odette Sweden have implemented the new specification with the intention to apply it in more or less all their relations to trading partners.

AB Volvo
In a seminar on October 31 AB Volvo informed software vendors about their future plans for the implementation of the AB Volvo profile of Odette Sweden Implementation Guidelines for AP. These plans will cover all European suppliers using electronic invoicing in relations to AB Volvo. To download presentations from the seminar clickhere .

Change of codification of Volvo Group purchasing companies
Volvo Group (AB Volvo) has changed the codification of purchasing companies within the group, for more information click here.

Validation of test files - WebChecker
Entry the validation function for test files according to ”Odette Sweden Implementation Guidelines for AP”, WebChecker by a click here

Questions ?
For questions, please contact Ingrid Lundberg, Odette Sweden,
e-mail michael.brogren@odette.se