Self-Billing

En projektgrupp inom Odette Sweden har utarbetat en scenariobeskrivning för Self-Billing-processen .

Ladda ned Self-Billing-processen  under filer.